top of page

++自助婚紗++ 阿翔&小犽

地點/南投 梅家村

Photographer: 小喬 &小涵

Makeup: RENA

自助婚紗.jpg
自助婚紗.jpg

自助婚紗,女攝影師,婚禮攝影,婚禮紀錄,高雄婚攝

press to zoom
自助婚紗2.jpg
自助婚紗2.jpg

自助婚紗,女攝影師,婚禮攝影,婚禮紀錄,高雄婚攝

press to zoom
自助婚紗3.jpg
自助婚紗3.jpg

自助婚紗,女攝影師,婚禮攝影,婚禮紀錄,高雄婚攝

press to zoom
自助婚紗4.jpg
自助婚紗4.jpg

自助婚紗,女攝影師,婚禮攝影,婚禮紀錄,高雄婚攝

press to zoom
自助婚紗6.jpg
自助婚紗6.jpg

自助婚紗,女攝影師,婚禮攝影,婚禮紀錄,高雄婚攝

press to zoom
自助婚紗8.jpg
自助婚紗8.jpg

自助婚紗,女攝影師,婚禮攝影,婚禮紀錄,高雄婚攝

press to zoom
自助婚紗9.jpg
自助婚紗9.jpg

自助婚紗,女攝影師,婚禮攝影,婚禮紀錄,高雄婚攝

press to zoom
自助婚紗11.jpg
自助婚紗11.jpg

自助婚紗,女攝影師,婚禮攝影,婚禮紀錄,高雄婚攝

press to zoom
自助婚紗12.jpg
自助婚紗12.jpg

自助婚紗,女攝影師,婚禮攝影,婚禮紀錄,高雄婚攝

press to zoom
自助婚紗13.jpg
自助婚紗13.jpg

自助婚紗,女攝影師,婚禮攝影,婚禮紀錄,高雄婚攝

press to zoom
bottom of page